Interim contractservice

Met interim contractservice ontlast Human Forces u van fiscale en juridische risico's en administratieve rompslomp die verbonden zijn aan het inhuren van tijdelijke medewerkers. 

Als u iemand tijdelijk inhuurt is het belangrijk een aantal dingen goed vast te leggen. Hiermee voorkom je bijvoorbeeld het risico dat je plotseling met een arbeidsovereenkmst geconfrinteerd te worden, met naheffingen sociale premie en juridische gevolgen en discussie over de inhoud van de opdracht. 

Met interim contractservice draagt u deze risico's over. Human Forces maakt afspraken met uw organisatie én met de met de tijdelijke medewerker en/of diens vertegenwoordiger. De afspraken gaan over de inhoud van de opdracht, de termijn, het aantal uren, geheimhouding, concurrentie afspraken, honorarium, facturatie en betalingstermijn. Hiermee worden juridische en fiscale risico's rondom de samenwerking voor u ondervangen.  

Wij gaan er vanuit dat u zelf een kandidaat voordraagt die door u geschikt is bevonden voor de opdracht of het project en dat de inhoud, doelstelingn en voorwaarden besproken en overeen gekomen zijn.

Neemt u voor extra informatie over interim contractservice contact met ons op.