Logistics Planner, Rotterdam

  • Bericht gepubliceerd op:17 mei 2022
  • Berichtcategorie:Vacatures

De functie:

De logistics planner is verantwoordelijk voor het creëren, plannen en beheren van alle inkomende en uitgaande zendingen in de fabriek(en). Je houdt toezicht op de transportplanning naar klanten en beheert de doorvoer van voorraad naar partners. De functie is gevestigd in Rotterdam. Je werkt in een hecht team met enkele Planners en Customer Support Representatives. Een deel van de tijd kan van huis uit gewerkt worden.

Over jou:

Je hebt 3 tot 5 jaar ervaring opgedaan in logistiek, transport, distributie, orderafhandeling etc. Je hebt gewerkt met transportbeheer, magazijnbeheer- of ERP-tool zoals SAP ERP, bij voorkeur in een (chemische) productieomgeving. Je hebt kennis van en ervaring met MS Office, met name MS Excel, bij voorkeur ook met SAP ERP- en  SAP 4 HANA. Je bent goed in organisatie en tijdbeheer en bent gericht op urgentie en efficiency in de uitvoering van je taken. Je hebt oog voor detail en communiceert professioneel en effectief. Je beheerst de Engelse taal goed. Als achtergrond heb je bij voorkeur een gerichte HBO opleiding en ervaring als inkoper of planner in een internationale omgeving.

Over de werkgever:

Synthomer is een wereldwijd bedrijf dat een breed scala speciale materialen produceert die worden verwerkt veel artikelen voor dagelijks gebruik. Samen met klanten wordt gewerkt aan innovatieve producten en oplossingen. Hierbij maakt men gebruik van technologieplatforms van wereldklasse, diepgaande klantbetrokkenheid en gedifferentieerde applicatieontwikkeling om zijn leidende positie uit te bouwen. Synthomer biedt een interessante functie binnen een dynamische omgeving en marktconforme arbeidsvoorwaarden. Jouw prestaties in deze rol kunnen een aanzienlijk verschil maken.

Belangstelling?

Neem contact op via info@forces.nl of 06 53267680.

About the job:

The logistics planner is responsible for creating, planning and managing all incoming and outgoing shipments in the factory(s). You oversee transport planning to customers and manage the throughput of inventory to partners. The position is located in Rotterdam. You work in a close-knit team with several Planners and Customer Support Representatives. Part of the time can be worked from home.

About you:

You have gained 3 to 5 years of experience in logistics, transport, distribution, order processing, etc. You have worked with transport management, warehouse management or ERP tool such as SAP ERP, preferably in a (chemical) production environment. You have knowledge of and experience with MS Office, especially MS Excel, preferably also with SAP ERP and SAP 4 HANA. You are good at organization and time management and you are focused on urgency and efficiency in the execution of your tasks. You have an eye for detail and communicate professionally and effectively. You have a good command of the English language. As a background, you preferably have a focused HBO education and experience as a buyer or planner in an international environment.

About the employer:

Synthomer is a global company that produces a wide range of specialty materials that process many items for everyday use. We work together with customers on innovative products and solutions. It leverages world-class technology platforms, deep customer engagement and differentiated application development to build on its leadership position. Synthomer offers an interesting position within a dynamic environment and competitive employment conditions. Your performance in this role can make a significant difference.

Interested?

Contact us at info@forces.nl or 06 53267680.