Century Aluminium Vlissingen

Van hiërarchische naar multifunctionele en zelfsturende teams

Century Aluminum is een producent van primair aluminium en anoden. Voor de opzet van de HR organisatie wordt er in de opstart een interim consultant ingezet door Human Forces. In 2012 werd Hans de Jonge door Human Forces gerekruteerd. Hans werkte in Zwitserland en was op zoek naar een andere baan, bij voorkeur in Zeeland. Dit leidde tot zijn huidige functie als Finance & HR Manager bij Century Aluminium in Vlissingen. Een jaar later is een andere consultant van Human Forces gaan adviseren op het Phoenix project, die ditzelfde traject vervolgens ook begeleidt. Hans de Jonge vertelt over het project Phoenix:

“De leidraad bij project Phoenix was het organiseren van multifunctionele medewerkers in zelfsturende teams. Medewerkers waren hele andere systemen gewend. Veel meer lagen, minder verantwoordelijkheid, minder zelfstandigheid. Vroeger deden medewerkers  gewoon één job bijvoorbeeld heel de dag op de kraan. Nu willen we dat mensen breed zijn opgeleid en meer verantwoordelijkheid nemen. Het is begonnen met het kijken naar wat voor functies er nu allemaal zijn, taken en rollen die hier moeten gebeuren. Daarna is gekeken naar elke functies we weg kunnen laten, welke taken en rollen niet persé nodig  zijn, welke we in de teams zelf doen en welke taken/rollen kunnen we veel beter buiten de teams kunnen doen. Uitgangspunt was om zoveel mogelijk dingen binnen de ploegen zelf te doen.  Zo hebben we een zo “lean” mogelijk bedrijf gecreëerd, met weinig overhead.  En juist doordat we zoveel mogelijk dingen binnen de ploegen zelf te doen zijn we een aantrekkelijke organisatie geworden voor jonge medewerkers. Die waren bij andere bedrijven beperkt in hun scope. Vooral voor starters op de arbeidsmarkt, want die willen leren. De mond-op-mond reclame is goed, dit gaat vaak via via. We hebben daardoor totaal geen problemen om mensen binnen te halen”.

“We hebben heel veel sessies gehad met ons personeel. En zo is Human Forces twee keer per jaar in workshops met de teams verder gegaan in het ontwikkelen. Ook hebben we een paar jaar geleden een enquête gedaan (vragenlijst) om te kijken hoe het personeel vindt dat het gaat en wat we er nog aan verbeteren.  Vorige zomer (2018) is het Phoenix traject afgerond. We zijn niet meer aan het pionieren, iedereen snapt nu wat we willen en nu is het een kwestie van doorontwikkelen met het team. Wat we nu doen is daar eigenlijk een vervolg op maar we noemen het alleen geen Phoenix meer.  Het MT kijkt elk jaar (met Human Forces) terug op de “zachte” cijfers. Hoe gaat het met de ontwikkeling van onze teams, zelfsturing, lean en multifunctionaliteit? Wat kunnen we nog verbeteren? Je moet ook elk jaar dingen aanpassen”.

“Je ziet bij zelfsturende teams een aantal zaken waarvoor je aandacht moet blijven houden, verantwoordelijkheid nemen en elkaar aan durven spreken en met conflicten omgaan. Human Forces stelde voor om aan de slag te gaan met  diversiteitworkshops. De afronding hiervan vindt vandaag de dag (februari 2019) plaats”.

“De consultant van Human Forces komt 2 x per jaar langs bij ons langs. Dan stemmen we het komende jaar af. Soms is het nodig om dingen bij te sturen. Human Forces draagt oplossingen aan en denkt met ons mee door onder bijvoorbeeld kennis te delen. De ontwikkeling van teams houdt nooit op. Je loopt altijd tegen veranderende wetgeving aan. Onderwerpen zoals  AVG, tijdelijke contracten enzovoort”.   

Testimonial 9 januari 2019

Recruitment manufacturing team

Brenda Bosman was bij Omroep Zeeland opdrachtgever voor de loopbaantrajecten en opvolgende coaching.