Positive Organisational Politics ® TAFPI

Positive Organisational Politics ® TAFPI

De juiste zaken op het goede moment voor elkaar krijgen en gebruik maken van de positieve interactie tussen u en uw collega's, dat is waar het om gaat bij Positive Organisational Politics! Politiek in bedrijven heeft vaak een negatieve bijklank, terwijl het ook positief kan zijn voor de samenwerking. Door een juiste aansturing van interne netwerken en inzicht in uw eigen positie en die van uw collega’s is het resultaat vaak verbluffend. Positive Organisational Politics uit zich in het gedrag van de professional, van u dus. Het laat zien op welke wijze u in staat bent netwerken te benutten. Ook maakt het u bewust van de mate waarin uw persoonlijke doelstellingen parallel lopen met de bedrijfsdoelstellingen. U bekijkt de zaken vanuit verschillende perspectieven en handelt daar naar. U draagt bij aan de positieve ontwikkeling van hun organisatie en bereiken hun doelstellingen.

Inhoud van de workshop

De workshop Positive Organisational Politics ™ duurt één dag. Na inventarisatie van politieke processen binnen organisaties, kijken we naar verschijningsvormen, mogelijke oorzaken en gevolgen van politiek. Een belangrijk deel van de workshop wordt besteed aan het model met verschillende politieke dieren en een persoonlijke diagnose. U legt uw leerpunten vast en de concrete stappen die gaat zetten in uw eigen praktijk. Zo past u de nieuw verworven inzichten direct toe binnen uw dagelijkse werkzaamheden. U wordt beter gesteund door collega’s, hebt meer invloed en gebruikt die invloed verstandig en positief. Voor meer informatie kijkt u eventueel ook op www.tafpi.com. Human Forces heeft de exclusieve rechten als vertegenwoordiger van TAFPI in Nederland en België. De workshop kan ook worden opgenomen in uitgebreidere maatwerkprogramma’s voor management- of talent development, performance improvement projectmanagement etc.

Data en locaties

De eerstvolgende demo workshop vindt plaats op 29 september in Amsterdam. Relaties van Human Forces bieden wij de gelegenheid zonder kosten kennis te maken met Positive Organisational Politics. Voor specifieke informatie over het programma of uw aanmelding, belt u 06 20620659 of mailt u naar Ton Veraart.

Positive Organisational Politics ® TAFPI

29 september Amsterdam: De juiste zaken voor elkaar krijgen door gebruik te maken van de positieve interactie tussen u en uw collega's daar gaat het om bij baat bij Positive Organisational Politics
Lees meer

Verschillen(d) werken

23 juni Rotterdam: Optimaliseer de samenwerking binnen uw team door bewust omgaan met houding, gedrag en communicatie
Lees meer

Targeted Selection

30 juni in Vlissingen: Optimale besluitvorming bij de aanname van nieuwe medewerkers, door heldere en kwalitatieve gesprekken en procedurereksvoering en 
Lees meer