Reviews

Brenda Bosman

Brenda Bosman was bij Omroep Zeeland opdrachtgever voor de loopbaantrajecten en opvolgende coaching. Een van de samenwerkingspartners van Human Forces is toen ingezet voor de loopbaantrajecten  en zo is de samenwerking ontstaan. Na positieve ervaringen met Human Forces is het contact tussen Brenda Bosman en Human Forces altijd gebleven.  Afgelopen jaar (2018) heeft Human Forces recruitment verzorgt voor een nieuw op te zetten productieorganisatie bij Vermeer. Brenda beschrijft hoe dat is gegaan:

We hebben het organogram wat er lag voor de nieuwe organisatie met Human Forces besproken en aangegeven op welke functies wij recruitment ondersteuning nodig hadden. Er was een kort tijdbestek van 6 weken waarin kandidaten gevonden moesten worden voor 5 verschillende functies. Daarna is Human Forces ermee aan de slag gegaan. Wat ik heel erg prettig vind en waar Human Forces sterk in is, is de persoonlijke grondige intake van de kandidaat, de goede match met de bedrijfscultuur en de eerlijke terugkoppeling over de voors- en tegens van een kandidaat.  Dit betekent ook dat goede kandidaten soms niet voorgesteld werden als zij er ook geen 100% gevoel bij hadden. Er zijn recruitment bureaus die vaak meer voor snelheid en kwantiteit gaan dan voor kwaliteit.

Ik ervaar de samenwerking hierin als zeer prettig, tijd voor alles nemen, ervoor gaan, ook buiten kantoortijden. Er moet een klik zijn tussen de HR Advisor en de recruiter. Ik hou van een persoonlijke benadering. Ik heb jullie ook ervaren als heel sociaalvoelend naar mensen en de kracht om mensen  te overtuigen van wat wij als Vermeer konden bieden. Dus vooral het gevoel dat er met respect met de kandidaten wordt omgegaan. Niet onbelangrijk is ook de fee voor recruitment. Die is zeer prijsvriendelijk ten opzichte van bureaus die 20% van het jaarsalaris rekenen. De recruiters onderling hebben goed contact met elkaar over de kandidaten en dat zie ik bij andere bureaus vaak niet. Dan stelt collega X een kandidaat voor en dan weet collega Y niets van de kandidaat.

Een mogelijke toekomstige samenwerking zie ik ook op het gebied van payroll constructie. Dit was een groot project wat snel moest en had niet succesvol geweest zonder recruitment partner. Mocht er nog zo’n situatie zich voordoen dan zal ik zeker weer bij jullie aankloppen.

Testimonial 24 januari 2019

Hans de Jonge

Century Aluminum is een producent van primair aluminium en anoden. Voor de opzet van de HR organisatie wordt er in de opstart een interim consultant ingezet door Human Forces. In 2012 werd Hans de Jonge door Human Forces gerekruteerd. Hans werkte in Zwitserland en was op zoek naar een andere baan, bij voorkeur in Zeeland. Dit leidde tot zijn huidige functie als Finance & HR Manager bij Century Aluminium in Vlissingen. Een jaar later is een andere consultant van Human Forces gaan adviseren op het Phoenix project, die ditzelfde traject vervolgens ook begeleidt. Hans de Jonge vertelt over het project Phoenix:

“De leidraad bij project Phoenix was het organiseren van multifunctionele medewerkers in zelfsturende teams. Medewerkers waren hele andere systemen gewend. Veel meer lagen, minder verantwoordelijkheid, minder zelfstandigheid. Vroeger deden medewerkers  gewoon één job bijvoorbeeld heel de dag op de kraan. Nu willen we dat mensen breed zijn opgeleid en meer verantwoordelijkheid nemen. Het is begonnen met het kijken naar wat voor functies er nu allemaal zijn, taken en rollen die hier moeten gebeuren. Daarna is gekeken naar elke functies we weg kunnen laten, welke taken en rollen niet persé nodig  zijn, welke we in de teams zelf doen en welke taken/rollen kunnen we veel beter buiten de teams kunnen doen. Uitgangspunt was om zoveel mogelijk dingen binnen de ploegen zelf te doen.  Zo hebben we een zo “lean” mogelijk bedrijf gecreëerd, met weinig overhead.  En juist doordat we zoveel mogelijk dingen binnen de ploegen zelf te doen zijn we een aantrekkelijke organisatie geworden voor jonge medewerkers. Die waren bij andere bedrijven beperkt in hun scope. Vooral voor starters op de arbeidsmarkt, want die willen leren. De mond-op-mond reclame is goed, dit gaat vaak via via. We hebben daardoor totaal geen problemen om mensen binnen te halen”.

“We hebben heel veel sessies gehad met ons personeel. En zo is Human Forces twee keer per jaar in workshops met de teams verder gegaan in het ontwikkelen. Ook hebben we een paar jaar geleden een enquête gedaan (vragenlijst) om te kijken hoe het personeel vindt dat het gaat en wat we er nog aan verbeteren.  Vorige zomer (2018) is het Phoenix traject afgerond. We zijn niet meer aan het pionieren, iedereen snapt nu wat we willen en nu is het een kwestie van doorontwikkelen met het team. Wat we nu doen is daar eigenlijk een vervolg op maar we noemen het alleen geen Phoenix meer.  Het MT kijkt elk jaar (met Human Forces) terug op de “zachte” cijfers. Hoe gaat het met de ontwikkeling van onze teams, zelfsturing, lean en multifunctionaliteit? Wat kunnen we nog verbeteren? Je moet ook elk jaar dingen aanpassen”.

“Je ziet bij zelfsturende teams een aantal zaken waarvoor je aandacht moet blijven houden, verantwoordelijkheid nemen en elkaar aan durven spreken en met conflicten omgaan. Human Forces stelde voor om aan de slag te gaan met  diversiteitworkshops. De afronding hiervan vindt vandaag de dag (februari 2019) plaats”.

“De consultant van Human Forces komt 2 x per jaar langs bij ons langs. Dan stemmen we het komende jaar af. Soms is het nodig om dingen bij te sturen. Human Forces draagt oplossingen aan en denkt met ons mee door onder bijvoorbeeld kennis te delen. De ontwikkeling van teams houdt nooit op. Je loopt altijd tegen veranderende wetgeving aan. Onderwerpen zoals  AVG, tijdelijke contracten enzovoort”.   

Testimonial 9 januari 2019

Gisele Mato

The contact with Human Forces originiated from Erik Roland, Director of FINSA Holland, his previous experiences. The earlier collaboration consisted of the supply of flexible employees by side company Havenwerk. Gisela Mato tells about her experience with Human Forces, and consultant Nancy Heemskerk, who is responsible recruiting their new HR Business Partner for EMEA (excluding Spain and Portugal). The challenging part was that the HR Business had to speak fluent Spanish. Gisela Mato says:

Human Forces really did a good job. The communication between FINSA and Human Forces was very clear from the beginning. We started by sharing information about the desired profile. Within a couple of weeks Human Forces was able to present us several candidates. 

We then gave our feedback regarding these candidates, in which Human Forces refined the search profile.We spoke to a second round of candidates. We quickly achieved our goal to hire the best candidate with the most suitable profile for our needs.

I feel that they have listened to us carefully. Given the result, they really understood us. I do not see a collaboration in the near future, but perhaps in a medium term.

Testimonial 26th of March 2019

Contact

Neemt u contact ons op? Met veel plezier lichten wij onze werkwijze aan u toe.