Training & Coaching

Onze trainingen en coaching-programma’s worden op maat gemaakt of aan uw situatie aangepast. Elke medewerker en elk team vraagt tenslotte om gerichte benadering.

Voorafgaand vindt een gedegen intake plaats op basis waarvan wij een op uw situatie gericht ontwikkelprogramma ontwikkelen. In onze trainingen en coaching-programma’s hebben wij nadrukkelijk aandacht voor kennis, overtuiging, houding en gedrag.

Juist deze combinatie maakt dat uw medewerkers het verschil kunnen maken om uw bedrijfsresultaten te blijven optimaliseren. Indien gewenst maken wij gebruik van instrumenten, zoals HBDI, MDI profielen of de PPA (Thomas Persoonlijke Profiel Analyse).

Aan bestaande en relaties bieden wij regelmatig kennismakingsworkshops om de inhoud of onze werkwijze te verduidelijken. 

Targeted selection

Uw medewerkers zijn essentieel voor het succes van uw organisatie. Een verkeerde keuze kost handenvol geld, werkt vertragend en heeft negatief effect op de sfeer. Dit is slecht voor uw bedrijfsvoering. De workshop Targeted Selection helpt u bij het nemen van goede beslissingen en bij het onderbouwen van uw besluitvorming.

Op basis van deze methodiek komt u tot eenduidige en doelmatige selectie van kandidaten en krijgt u direct zicht op mogelijke aandachtspunten. Ook kunt uw beslissing goed onderbouwen, kandidaten juist informeren en eventueel de basis leggen voor een begeleidingstraject.

Inhoud van de workshop

We behandelen het complete proces van voor de vacante functie benodigde kwalificaties, de voorbereiding, het daadwerkelijke interview (vragen en doorvragen), interpretatie en adequate besluitvorming.

De kennismakingsworkshop Targeted Selection duurt één halve dag. Het onderwerp kan ook worden uitgebreid en opgenomen in bredere maatwerkprogramma’s voor management- of talent development of performance improvement.

Data en locaties

De eerstvolgende kennismakingsworkshops vinden plaats op 8 maart in Vlissingen. Relaties van Human Forces bieden wij de gelegenheid zonder kosten kennis te maken met deze methode. Voor specifieke informatie over het programma of uw aanmelding kunt u contact met ons opnemen. 

POSITIVE ORGANISATIONAL POLITICS

De juiste zaken op het goede moment voor elkaar krijgen en gebruik maken van de positieve interactie tussen u en uw collega’s, dat is waar het om gaat bij Positive Organisational Politics! Politiek in bedrijven heeft vaak een negatieve bijklank, terwijl het ook positief kan zijn voor de samenwerking. Door een juiste aansturing van interne netwerken en inzicht in uw eigen positie en die van uw collega’s is het resultaat vaak verbluffend. Positive Organisational Politics uit zich in het gedrag van de professional, van u dus.

Het laat zien op welke wijze u in staat bent netwerken te benutten. Ook maakt het u bewust van de mate waarin uw persoonlijke doelstellingen parallel lopen met de bedrijfsdoelstellingen. U bekijkt de zaken vanuit verschillende perspectieven en handelt daar naar. U draagt bij aan de positieve ontwikkeling van hun organisatie en bereiken hun doelstellingen.. 

Inhoud van de workshop

De workshop Positive Organisational Politics ™ duurt één dag. Na inventarisatie van politieke processen binnen organisaties, kijken we naar verschijningsvormen, mogelijke oorzaken en gevolgen van politiek. Een belangrijk deel van de workshop wordt besteed aan het model met verschillende politieke dieren en een persoonlijke diagnose. U legt uw leerpunten vast en de concrete stappen die gaat zetten in uw eigen praktijk. Zo past u de nieuw verworven inzichten direct toe binnen uw dagelijkse werkzaamheden.

U wordt beter gesteund door collega’s, hebt meer invloed en gebruikt die invloed verstandig en positief. Voor meer informatie kijkt u eventueel ook op www.tafpi.com. Human Forces heeft de exclusieve rechten als vertegenwoordiger van TAFPI in Nederland en België. De workshop kan ook worden opgenomen in uitgebreidere maatwerkprogramma’s voor management- of talent development, performance improvement projectmanagement etc.

Data en locaties

De eerstvolgende demo workshop vindt plaats op 28 januari in Amsterdam. Relaties van Human Forces bieden wij de gelegenheid zonder kosten kennis te maken met Positive Organisational Politics. Voor specifieke informatie over het programma of uw aanmelding, kunt u contact met ons opnemen. 

Verschillen(d) werken

Ieder mens heeft een individuele voorkeursstijl en -houding en geeft daarmee eigen invulling aan zijn of haar werk. Deze diversiteit maakt dat effectief en prettig samenwerken soms niet gemakkelijk is. Tegelijkertijd bieden verschillen ook mogelijkheden. In deze workshop maken we onderlinge verschillen binnen teams duidelijk. Door kennis over de verschillen kun je nieuwe invulling geven aan communicatie, teamwork en managementstijlen. 

Zowel voor nieuwe als voor bestaande teams leggen we de basis voor optimale samenwerking en effectieve communicatie. De workshop vindt plaats in spelvorm en biedt veel ruimte voor interactie, waardoor deelnemers alle gelegenheid hebben ervaringen uit te wisselen en zowel eigen als andermans voorkeursstijlen te ontdekken. De aanpak is informeel en het leren gebeurt in een ontspannen sfeer. 

Inhoud van de workshop

De workshop neemt slechts 100 minuten in beslag en wordt bij voorkeur in-company gegeven, zodat op bestaande communicatiepatronen en –verbanden kan worden ingegaan. Het aantal deelnemers is gemaximeerd tot 12 per sessie. De workshop kan worden opgenomen in uitgebreidere maatwerkprogramma’s voor management- of talent development, performance improvement project teams en/of teamcoaching.

Data en locaties

De eerstvolgende demo workshop vindt plaats op 8 februari in Rotterdam. Relaties van Human Forces en belangstellenden bieden wij de gelegenheid kosteloos kennis te maken met deze aanpak. Voor specifieke informatie over het programma of uw aanmelding, kunt u contact met ons opnemen. 

commercieel selecteren

Nadere info over deze training volgt. 

Nadere info over deze training volgt. 

Inhoud van de workshop

Nadere info over deze training volgt. 

Data en locaties

Nadere info over deze training volgt. 

Contact

Neemt u contact ons op? Met veel plezier lichten wij onze werkwijze aan u toe.